foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Informační schůzka proběhne ve čtvrtek 4.10. v 17.00 před tělocvičnou na 3. ZŠ Školní. 

Před schůzku prosím vyplňte registraci v oddíle

s sebou přineste zdravotní způsobilost

GDPR souhlas

potvrzení o zaplacení

výše členského příspěvku:2000,-
číslo účtu 1621160319/0800

variabilní symbol:rodné číslo
specifický symbol:01